Корисничко име / User name
Лозинка / Password

Заборавили сте лозинку? / Forgot your password?

Измене у раду електронског студентског сервиса:
 1. Сваком студенту је додељен СТУДЕНТСКИ ВИРТУЕЛНИ РАЧУН где студент уплаћује онолико средстава колико сматра да ће коштати планиране активности (пријава испита, школарина, молбе итд.) тј. прелази се на концепцију ПЛАЋАЊЕ УНАПРЕД (тј. PRI PAID),
 2. Да би пријавио испит (или нешто друго са Студентском службом) студент треба да има довољно средстава на свом виртуелном рачуну на Факултету,
 3. Пријава на систем је на адреси https://estudent.agrif.bg.ac.rs уношењем
  • o корисничког имена који је исти као и до сада у форми НС-БРОЈ ИНДЕКСА где је: НС - једна цифра која представља Ниво Студија, (1 - основне, 2 - мастер, 3 - специјалистичке и 4 - докторске), БРОЈ ИНДЕКСА - два слова (модул студија) обавезно латиницом великим словима и шест цифара (две - година уписа и четири број индекса)
  • Пример: Студент са индексом FM190001 (уписан на основне студије) уписује 1-FM190001
  • o уношењем лозинке (приликом прве пријаве потребно је урадити ресет лозинке – заборављења лозинка и систем ће вам послати нову лозинку на електронску адресу)
 4. У менију „Школарине и уплате“ се налази изглед уплатнице на којој пише позив на број који се МОРА ОБАВЕЗНО УПИСАТИ ПРИЛИКОМ СВАКЕ УПЛАТЕ. Позив на број се не мења и од сада је увек исти за једног студента. Ако се позив на број не наведе, уплата студента неће бити евидентирана и неће се моћи пријавити испит.
 5. Када уплата буде евидентирана на Факултету, што траје најмање 1 дан (тј. данашња уплата може бити евидентирана најраније сутра), а може да траје и неколико радних дана, ТЕК ПОСЛЕ ТОГА СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ ИСПИТ. Зато је препорука да се уплата изврши и пре почетка испитног рока. Ако се уплата изврши у пошти или банци последњи дан пријаве за испит, онда се сигурно касни и неће се испити моћи пријавити у том року већ у следећем. Средства која нису искоришћена за тај рок ће остати на рачуну студента.
 6. У менију „Пријава испита“ је преглед испита који се могу полагати. Изабере се испит, изабере се рок и даје потврда да се пријави изабрани испит (виде се сви неопходни подаци о испиту као и цена пријаве). Ако има довољно средстава на рачуну, стање на виртуелном рачуну се умањује за цену пријаве и испит је пријављен. ЈЕДНОМ ПРИЈАВЉЕН ИСПИТ СЕ НЕ МОЖЕ ПОНИШТИТИ НИТИ ПАРЕ ВРАТИТИ.
Потребно је скинути ДЕТАЉНО УПУТСТВО и проучити га.